Collegiaal contact

Netwerksters staan voor elkaar open en kunnen een beroep doen op elkaars kennis en ervaring. Hier op de website vind je alle netwerksters met hun talencombinaties en vakgebieden. Tijdens de bijeenkomsten wordt in een informele en collegiale sfeer met elkaar van gedachten gewisseld. Binnen de SVVT maak je dus contact met tolken en vertaalsters met verschillende achtergronden en nationaliteiten die vanuit diverse situaties werkzaam zijn: als zzp’er, in loondienst bij bedrijven of overheid, of via vertaalbureaus.

Vergroting vakkennis

De diverse sprekers op de bijeenkomsten belichten een bepaald aspect van het vak. Daarnaast worden er soms activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met andere instanties, die specifiek op de beroepsgroep zijn afgestemd. Tijdens de sectievergaderingen komen praktische zaken aan de orde, zoals naslagwerken, terminologie, nuttige softwareprogramma’s, internetsites, maar ook tips uit de praktijk van het vertalen en tolken (werkervaringen enz.). Daarnaast kunnen netwerksters elkaar ook via de verschillende discussiefora op deze website over dit soort zaken raadplegen.

Opdrachten

Hoewel het verwerven van opdrachten niet de voornaamste doelstelling van het netwerk is, kijken de leden van het netwerk die werk willen uitbesteden het liefst eerst in eigen kring rond. Op die manier gebeurt het regelmatig dat netwerksters elkaar over en weer aan werk helpen.

PE-punten

Veel van onze leden zijn beëdigd en hebben dus belang bij het behalen van PE-punten. Voor elke algemene bijeenkomst en elke sectievergadering worden PE-punten aangevraagd.