De tolkensectie van de Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken (SVVT) komt één uur voor de aanvang van de tweemaandelijkse bijeenkomsten van het netwerk bijeen in Den Haag.

Doel

Het doel van de tolkensectie is:

 • het uitwisselen van ervaringen;
 • het signaleren van problemen;
 • het stimuleren van een vorm van permanente educatie.

De leden

Leden zijn netwerksters die:

 • regelmatig tolken of een functie vervullen die een bijdrage levert aan het beroep van de tolk;
 • op een professionele manier hun beroep uitoefenen;
 • regelmatig de bijeenkomsten bijwonen;
 • in voorkomende gevallen tijdig melden dat zij de bijeenkomst niet kunnen bijwonen.

Taak

Leden van de tolkensectie zullen:

 • een actieve bijdrage leveren aan de bijeenkomsten volgens het befaamde “halen en brengen” principe;
 • bereid zijn gedurende een bepaalde periode een bestuursfunctie op zich te nemen.

Bestuur

De sectie wordt bestuurd door een voorzitter en een secretaris (zie gegevens hieronder);

Het bestuur blijft gedurende twee jaar in functie en treedt gezamenlijk af. Na deze twee jaar stellen zij zelf hun opvolging voor. De sectieleden laten vervolgens weten of ze met benoeming instemmen.

Taak

De taak van het bestuur bestaat uit:

 • het agenderen en notuleren van de vergaderingen;
 • het bijhouden van de presentielijst;
 • het van tijd tot tijd uitnodigen van een spreker;
 • het peilen van de belangstelling van de leden;
 • het kanaliseren van de onder het doel gestelde punten;
 • het direct benaderen en peilen van leden die vaak verstek laten gaan;
 • het organiseren van tolkgerichte activiteiten.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot de sectievoorzitter:

Joyce de Leeuw – Sectievoorzitter
Tatjana Coric – Sectiesecretaris
E-mail: tolken@svvt.eu