Beëdigde tolken en vertalers hebben een wettelijke bijscholingsplicht (permanente educatie). Zij dienen in verband met hun inschrijving in het Register voor beëdigde tolken en vertalers over een periode van 5 jaar 80 PE-punten te halen. Zie de site van Bureau Wbtv voor meer informatie over dit onderwerp.

Ieder onderdeel van een SVVT-bijeenkomst (tolkensectie, Engelse sectie, Franse sectie en plenaire bijeenkomst) is goed voor één PE-punt. Neem je deel aan drie onderdelen van een SVVT-bijeenkomst, bijvoorbeeld aan de vergadering van de tolkensectie, aan de plenaire bijeenkomst en aan de vergadering van de Engelse sectie, dan krijg je daarvoor in totaal dus 3 PE-punten.
Voor vragen over permanente educatie en hoe de punten aan te vragen bij Bbtv kun je e-mailen naar: pe@svvt.eu, of klik hier om de stukken te downloaden.