De SVVT is een netwerkorganisatie van en voor Nederlandse vertaalsters en tolken die elkaar steunen en stimuleren in hun professionele ontplooiing en ontwikkeling. Alle leden zijn hoogopgeleide vertaalsters en/of tolken met uiteenlopende talencombinaties en specialisaties en jarenlange praktijkervaring.

Sommige leden maken al sinds de begindagen van de SVVT in de jaren 80 deel uit van het netwerk. Hoewel de samenstelling van het netwerk in de loop der jaren is veranderd, is de doelstelling van wederzijdse ondersteuning en stimulering van vrouwen in het beroepsleven onveranderd gebleven. Het voornaamste principe daarbij is halen en brengen. De gezamenlijke kennis van alle netwerksters is een reservoir waaruit iedereen kan putten, maar waarin iedereen ook eigen kennis en ervaring ter beschikking stelt. Om verzekerd te zijn van een gelijkwaardige inbreng worden aan de toelating bepaalde eisen gesteld (zie Praktische Zaken).

Bent u als opdrachtgever op zoek naar een professionele vertaler, dan kunt u binnen het netwerk verzekerd zijn van de kwaliteit en de professionaliteit van zijn leden. Hier vindt u de passende vertaler voor uw opdracht.