Els Spruit

SVVT > Els Spruit

Profiel

Voor- en achternaam

Els Spruit

Intro

Ik ben gespreks- en gerechtstolk Frans.
Tolken is mijn lust en mijn leven.
Het geeft me voldoening om te bereiken dat de gesprekspartners me vergeten en het gevoel hebben rechtstreeks met elkaar te spreken. Met name in de psychiatrie is dat belangrijk.
Ieder onderwerp bereid ik grondig voor, van grauwe ganzen tot achterstandswijken tot afvalverwerking.
Graag ga ik met groepen op pad en werk ik mee aan de verbetering van de bilaterale verhoudingen.

Telefoonnummer

0113 562864

Telefoonnummer (privé)

0113 56 28 64

Talencombinatie

Soort tolk

Gespreks-

Moedertaal

Nederlands

1. Vertaalt uit

Frans

1. Vertaalt naar

Nederlands

1. Tolkt uit

Frans

1. Tolkt in

Nederlands

2. Tolkt uit

Nederlands

2. Tolkt in

Frans

Beëdigd voor (1)

Frans

Beroep

Tolk en vertaler

Specialisaties

1.

strafrecht

2.

vreemdelingenrecht

3.

gezondheidszorg

4.

gevangeniswezen

5.

notariaat

6.

Frans-Nederlandse betrekkingen

7.

geestelijke gezondheidszorg