Contacten

SVVT Bestuur

E-mail: bestuur@svvt.eu

Marit Kramer – voorzitter
Telefoon: 06 81388318

vacant – secretaris
Telefoon: –

Hellen Noort – penningmeester
Telefoon: 06 43874780

Helma van der Boom – ledenadministratie

Madeleine Infeldt – activiteiten

Over de site:

E-mail: website@svvt.eu