De bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden zes keer per jaar plaats op de 2e maandagavond van de oneven maanden in Pulchri Studio te Den Haag. Het algemene gedeelte (spreker en maaltijd) begint om 18.00 uur en de vergaderingen van de afzonderlijke secties duren van 20.15 tot ± 21.30 uur. Inloop vanaf 17.30 uur.

In 2020 zullen de bijeenkomsten plaatsvinden op:

 • 13 januari 2020
 • 9 maart 2020
 • 11 mei 2020
 • 13 juli 2020 (BBQ)
 • 14 september 2020
 • 9 november 2020

Leden kunnen zich hier aanmelden. Niet-leden kunnen contact opnemen met het secretariaat om een bijeenkomst bij te wonen.

De sprekers

Om een indruk te geven van de onderwerpen die tijdens het algemene gedeelte aan de orde worden gesteld, volgt hieronder een greep uit de voordrachten van de sprekers die de afgelopen jaren bij ons te gast zijn geweest:

 • De vertaling van “Finnegans Wake” van James Joyce;
 • Nederlandse schrijfstijl in Engelse (wetenschappelijke) teksten;
 • AIIC en de coöperatie congrestolken Amsterdam;
 • Computerondersteund vertalen;
 • Het steunpunt literair vertalen;
 • De nieuwe wet gerechtstolken en beëdigd vertalers;
 • Interpunctie en de bewerking van de interpunctiebestseller “Eats, shoots and leaves”;
 • Europese norm voor vertaaldiensten.

Zie ook het chronologische overzicht van de presentaties hier.